sproget

Som Storm P sagde: “Fransk er let. Hest hedder cheval – og sådan er det hele vejen igennem” – det kan man også sige om arabisk!

Det officielle sprog er arabisk, men engelsk forståes og tales af mange. Begge sprog bruges i forretningslivet.

Arabisk tales i det meste af det nordlige Afrika – nord for Sahara – og store dele af den arabiske halvø. Sproget er af semitisk oprindelse og deler dermed sprogstamme med f.eks. ethiopisk og hebræisk.

Der er det specielle ved arabisk, at skriftsprog og talesprog faktisk er to forskellige sprog. Ikke blot nuanceforskelle i mellem de to former, men som to seperate sprog fra same sprogstamme.

I skriftsproget udelader man vokaler. Men selvom det skrevne kun indeholder konsonanter samt forskellige hjælptegn svarende til vores accenter eller prikken over i’et, så kan det uden problemer læses.

Similar Posts